HIERARCHS OF THE FLOWERING SKY


COSMIC ROMANIA 33
-WITH A MASTER OF ASTROHAIKU-


-photos and haikus by Iulian Olaru;
design by Florin Alexandru Stancu;
foreword, the two introductory photos
and English translations from the Romanian by Andrei Dorian Gheorghe-

INTRODUCTION

One day I found out on the door of the Stelea Monastery in Targoviste
(built in the 17th century, when that city was
the Capital of Wallachia or the Romanian Land)
a sculpted portrait of its creator, “Voievod” Vasile Lupu,
who, for a while, claimed the title of “Domnitor of Moldavia and Wallachia”.In fact, this title was only an unrealistic fantasy,
because he remained only the “voievod” and “domnitor” of Moldavia (1634-1653),
and from this position he founded the Vasilian Academy,
saved the monastical community of Sacred Mount Athos in “Ottoman” Greece
(paying tribute to the Porte),
and developed an impressive cultural and religious activity in his country,
which had an astral coat of arms.Vasile Lupu chose the Capital of Moldavia at his time,
the city of Iasi or Iassy
(-from which, later,
the movement for the liberation of Greece and the Balkans
from the Ottoman Empire
started through a proclamation of Filiki Eteria, the Greek patriotic organization,
in 1821;
-where the first Jewish theatre in the world was created
in the 19th century;
-and which became the Capital of Romania
during World War I),
for his most beautiful creation,
the Three Hierarchs Church
(dedicated to Basil of Caesarea, Gregory of Nazianzus, and John Chrysostom,
the three famous Saints and Ecumenical Teachers
in Eastern Christianity in the 11th century),
a kind of Romanian predecessor of the most artistic basilica in the world,
the Sagrada Familia in Barcelona.
And this church was in 1821 even the headquarters of Filiki Eteria,
that started the decisive signal for the freedom of the Balkan nations,
which was blessed by the Moldavian-Romanian metropolitan Veniamin Costache.

-Andrei Dorian Gheorghe-


*

ASTRAL-FLORAL PRAISE
ELOGIU ASTRAL SI FLORAL
-astro-photo-poem by Iulian Olaru-

I directed my eyes
to the fibre of grass -
I see flowers in stars

Spre firul ierbii
îndreptat-am privirea -
în flori văd aştrii.
.
.

Three Heavenly Hierarchs:
Jupiter, Venus and a
sun cross

Trei Ierarhi Ceresti:
Jupiter, Venus si o
cruce solara
Carpet of flowers -
crushed under the weight
of the Universe

Covorul de flori
strivit sub greutatea
universuluiJust like flowers,
from ground and stone,
hopes rise

Precum florile,
din pamânt şi din piatră,
răsar speranţeUnexpectedly rising
from under fingers…
hidden lights

De sub degete,
răsar neaşteptate ...
lumini ascunseTo shine as much
as you can bring
joys all around

Să străluceşti doar
atât cât poţi aduce
bucurii în jurThousands of petals
their souls on a salver -
delicacies

Mii de petale
cu sufletul pe tavă -
delicateseColored air.
A granule of pollen
slowly floating

Văzduh colorat.
Un grăuncior de polen,
plutind agaleIn the evening,
smiles to the sun
become memories

Pe înserate
zâmbete către soare
devin amintiriA winter thought…
boulders of joy
I’d throw to my dears

Gând de iarnă ...
bulgări de bucurie
în cei dragi s-aruncEyes of silence
vertigo of colors
source of thoughts

Ochi de linişte
beţia culorilor
izvor de gânduriSymbiosis -
to cohabit with others
and to evolve with them

Simbioză -
să convieţuieşti cu cei din jur
şi să creşti împreună cu eiOh soul
this core of eternity
transplanted into man

O ... sufletul, acest
miez al veşniciei
răsădit în omIn eternity
keep staying close
to the fire of Joy

În veşnicie ...
mai bine stai aproape
de focul BucurieiSo full with
aroma and color -
cup of flowers

Atât de ... plin cu ...
aromă şi culoare -
pocalul de floriSymphony…

Simfonie…Separate
but always together -
magic combination

Câte doi, două ...
dar mereu împreună -
îngemănareOnly flowers
nuances and nuances
dance of petals

Doar tufănele -
nuanţe şi nuanţe,
dans de petaleA coin for a thought…

Un bănuţ pentru un gând…Steps through the garden…

Paşi prin grădină…Ornamental…

Ornamentală…Among petals
song of praise
to the Creator

Dintre petale,
cântare de laudă
CreatoruluiNobody is perfect -
carpet of white lost in the
middle of the autumn

Nimeni nu-i perfect -
covor de alb pierdut în ...
mijlocul toamneiYellow whispers…

Şoapte galbene…In the edge of the road
bud slowly-slowly
rising

La margini de drum,
încet, încet răsare -
boboc de floareModel with buzz -
from the pollen of the color
honey on soul

Pildă cu zumzet -
din polenul culorii,
miere pe sufletDew of gift -
if today you cultivate beauty
you can gather dawn

Roua harului -
azi, de cultivi frumosul,
poţi culege zoriAlleys in parks
autumn flowers see
steps among leaves

Alei prin parcuri -
florile toamnei zăresc
paşi printre frunzeForgotten bark -
amazing universe
galaxies on wood

Scoarţă uitată
uluitor univers
galaxii pe lemnWatch the sky
snagged by the trunk
of each day

Priveşte spre cer
agăţat de trunchiul
fiecărei zileAutumn however
the loneliness of a leaf
just an illusion

Şi totuşi toamnă -
singurătea frunzei
doar aparentăFlakes of autumn…

Fulgi de toamnă…Today among leafs
tomorrow among people
and then… with the thought

Azi, printre frunze -
Mâine, şi printre oameni -
Apoi, cu gândul ...Pastel of autumn -
on a sheet of leaf
finger of shadow

Pastel de toamnă -
Pe o coală de frunză
deget de umbrăHidden paths
(red or green?)
late autumn

Poteci ascunse
(e roşie sau verde?)
toamnă târzie.Excerpt of green
wonderful grove -
listen to its voice!

crâmpei de verde.
dumbrava minunată -
ascultă-i glasul!Leaf on ground -
we return to the
starting point

Frunză la pământ -
ne-ntoarcem în ţărâna
de unde-am plecat.The dream remains -
only a memory
we passed though here

Rămâne visul -
numai o amintire
c-am trecut pe-aiciWinter frost -
without trembling
a proud azalea

În frigul iernii
stă, deloc zgribulită,
o azaleaTwo lovers stopping for a moment
on their road toward the sky…

Doi îndrăgostiţi, mână de mână,
poposind o clipă pe drumul spre cer…
Elements…

Elemente…
We pass so often near the Light!
We should only watch higher!
Welcome…

Întâmpinare…At home…

Acasă…The gift of a petal -
a glass of water as from
a fountain

Darul petalei -
un pahar de apă ca
dintr-o fântânăA symphony?
A speck of color?
What a grey world…

O simfonie?
O pată de culoare?
Ce gri e lumea ...With a timid smile
the mystery of magic
lifts to the heights

C-un surâs timid
Se înalţă în văzduh
Taina măiastreiSo fresh
the beauty
of a winter moment

Atât de fragedă
frumuseţea
unei clipe de iarnăFebruary -
from the whisper of the azalea
chords pervade

Februarie -
din şoapta azaleei
răzbat acorduriConcerto in the
“camellia” major for open
eyes and ears

Concert in
"camelia" major pentru
ochi şi urechi deschiseTrembling soul
Silence and Light
filling your Life

Suflet zgribulit
Tăcerea şi Lumina
îţi umplu ViaţaTo give a bead
to breathe it
and then to Fly

Să naşti un strop
să îl respiri
şi apoi să-ţi iei ... Zborul!A dead dream
tearful camellias
crying your gaze

Un vis răposat
camelii lăcrimânde
jelind privirea-ţiDo we feel
the pain of the
moribund bead?

Împărtăşim noi
durerea stropului
ce stă să piară?The music of the winter -
beyond petals
berries of hope

Muzica iernii -
dincolo de petale,
bobi de speranţeMysterious whispers -
thinking of amulets
azaleas

Şoapte în taină -
cu gândul la mărţişor
azaleeleStolen by Thoughts
flight among petals
of kalanchoe

Furat de Gânduri
zbor printre petalele
de kalanchoeLonger or shorter
but always to the Light
the stairs of life

Mai lungi, mai scurte,
dar mereu spre Lumină -
treptele vieţiiSpecial charm
from among bonsais
empathetic dwarf

Farmec aparte
dintre bonzai răsărit
pitic empatic.Without prickles
maybe we would not understand
the value of the flower

De n-ar fi spinii
poate n-am înţelege
valoarea floriiThe mystery remains -
only the soul has the key
to penetrate it

Taina rămâne -
doar sufletul are cheia
să o pătrundăAnd also our life
has edges of stone
round about

Şi viaţa noastră
are margini de piatră
de jur împrejurChain of petals -
child strongly connected
to mother’s neck

Lanţ de petale -
copilul strâns puternic
de gâtul mamei.Thoughts, petals,
mute music -
February

Gânduri, petale,
muzică în surdină -
februarieWith thoughts of buds
the memory of the snow
yet on branches

Cu gând de muguri
amintirea zăpezii
încă pe ramuriOrnamentals -
snowflakes dancing
among petals

Ornamentale -
fulgii de nea dansează
printre petaleGood day, Spring!

Bună ziua, Primăvară!Spring,
cover my heart
with your petals

Primăvară,
acoperă-mi inima
cu petalele-ţiSmall bells -
musical jingle
of spring

Clopoţei -
clinchet cristalin
de primavarăHistory
past and present together
astral walk

Istorie
trecutul şi prezentul îngemănate
mersul aştrilor.
.
.
.

Have you a seed?
Plant piety,
gather Life!

Ai o sămânţă?
Sădeşte smerenie,
culege Viaţa!*

© 2014 SARM
(Romanian Society for Meteors and Astronomy)